Gemi Acenteliği (Liman ve Boğaz Acenteliği)

Gemi Acenteniz olarak atandığımızda verdiğimiz hizmetlerin başlıcaları :  

 

 1. Geminin tahmini liman programı, liman ve rıhtım bilgisi, tahmini liman masraflarının bildirilmesi
 2. Gümrük, Sağlık Otoritesi, Deniz Polisi, Liman Başkanlığı, Liman ve Terminal ile ilgili tüm istenen evrak ve koşulların Gemi Kaptanına ve İşletmecisine bildirilmesi.
 3. Gemilerin tahmini varışı hakkında Gümrükler, Sağlık Otoritesi, Deniz Polisi, Liman Başkanlığı, Liman Yetkilileri, Terminaller / Limanlar ve Yükleyici veya Alıcılar da dahil olmak üzere tüm ilgililere gerekli bilgilendirme ve güncellemelerin yapılması.
 4. Gemi kalkışından önce gecikme yaşanmaması için yük evraklarının taslak kopyalarının ilgili tarafın talimatına göre önceden hazırlanıp kontrole sunulması .

Limanda  :

 1. Geminin yanaşmasıyla birlikte gemiye giderek, gemi kaptanı, terminal ve stevedoreların yükleme/tahliye operasyonu konularında koordinasyon ve gerekliliklerin sağlanmasına yardımcı olmak.
 2. Geminin liman operasyonu hakkında, olası tüm gecikmeleri de önleyecek sekilde, tüm ilgililere günlük güncellemelerin yapılması.
 3. Gemilerin yüklemesi sırasında sözleşme toleransı dahilinde maksimum draftta maksimum yükün yüklenebilmesi için terminal ve gemi arasında koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak.
 4. Tahliyeye gelen gemiler için liman veya terminal rotasyonunun ayrıntılı planlaması konusunda yardımcı olunması, orijinal Konşimentonun gemiye teslimi veya Kiracı/Alıcı tarafından düzenlenen Garanti Mektubunun (LOI) onay için taraflarlara sunulması.
 5. weGemiye giderek yükleme veya tahliyenin uygun şekilde tamamlandığını tespit ederek, yük evraklarının, zaman çizelgelerinin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanıp teslimini sağlamak.

Geminin Limandan Kalkışı Sonrası :

 1. Hemen tüm yük evraklarının / zaman çizelgelerinin ve gemi belgelerinin .pdf formatında e-postayla ilgililere gönderilmesi.
 2. Tüm yük evraklarının kurye ile ilgililere gönderilmesi.
 3. Liman masraflarının orijinal faturalarla mümkün olan en kısa sürede ilgililere  gönderilmesi.

Önemli : Liman operasyonlarınızın planlama aşamalarında Gemi Acenteliği hizmetlerimiz hakkında bize ulaştığını

 

2021 © Samsun Denizcilik