Gemi Aşcısı Eğitimi

5 gün arasında verilen sertifikadır.

3 adet resim

nufüs cüzdanı fotokopisi

gemi cüzdanı veya kartının fotokopisi

2021 © Samsun Denizcilik